Einesraati

Einesraatimme on lahjomaton ritari makujen maailmasta. Raadin arvostelut eivät edusta minkään elintarviketeollisuuden tahon mielipiteitä, ja arvosteluissa annetut mielikuvat kuvastavat raadin tuotearvostelijana toimivan omia mielipiteitä tuotteista.


Comments